Jdi na obsah Jdi na menu

Organizace MŠ

 
Provozní doba:
MŠ Sluníčko Přívory 1              06:30 - 16:00 hod.
MŠ Palouček Přívory 2             06:30 - 16:15 hod.
MŠ Čtyřlístek Všetaty               06:30 - 16:30 hod.
Děti se scházejí od 6.30 do 8.15 hodin.
V současné době z organizačních důvodů bude příchod dětí do všech mateřských škol stanoven od 06:30 do 07:30 hodin.
Pro odchody dětí z mateřských škol je v současné době stanoven čas:
- odchod po obědě - 12:00 - 12:30 hod.
- odpolední vyzvedávání dětí je stanoveno po 15té hodině.
 
Děti v adaptačním programu vždy po dohodě s třídní učitelkou.
 
Rodiče své dítě mohou přivést i v jinou dobu, dle domluvy s učitelkou.
Vyzvednout si dítě je možné kdykoli po domluvě se zákonným zástupcem.
 Vyzvedávat děti mohou zákonní zástupci a jimi pověřené osoby uvedené v tiskopisu " Plná moc k předávání dítěte " .
 

MŠ Čtyřlístek

Třída „Berušky“

 

Další rozvoj pohybových, výtvarných a hudebních dovedností, rozvoj osobnosti, komunikace a navazování na získané praktické zkušenosti. Příprava na vstup do základní školy  formou didaktických herních činností

 

Třída „Motýlci“

 

Adaptační program pro rodiče a jejich děti, začlenit se do společnosti vrstevníků a práce ve skupině děti, rozvoj pohybových, výtvarných, hudebních a tvořivých dovedností, které dítě rozvíjí na základě vlastní poznávání a praktické zkušenosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   V

MŠ Čtyřlístek se děti scházejí v ranních hodinách do jedné třídy do 7:30 hod. Odpoledne se děti spojují po odpočinku, klidových činnostech a svačině po 15:00 hod.

 

MŠ Sluníčko

Adaptační program pro děti, začleňování dětí do kolektivu dětí ve věku 3 – 7 let, další rozvoj pohybových, výtvarných a hudebních dovedností, rozvoj osobnosti, komunikace a navazování na získané dovednosti, příprava na vstup do školy.

 

MŠ Palouček

Rozvoj pohybových, výtvarných a hudebních dovedností, rozvoj osobnosti, komunikace a navazování na získané dovednosti. U nejstarší věkové skupiny dětí příprava na vstup do školy.