Jdi na obsah Jdi na menu

Informace školní jídelny

21. 8. 2020

 

Upozornění na některé skutečnosti vyplývající z řádu školní jídelny

 

Kontakt na školní jídelnu : telefon: 736 104 128, e-mail: jidelnavsetaty@seznam.cz

Stravné je možno platit hotově v kanceláři školní jídelny nebo bezhotovostně na bankovní účet školy: 2701433123/2010.

Termín placení – do 28. dne předchozího měsíce (tj. do 28.9. musí být zaplacen říjen). V případě platby bezhotovostně je nutno, aby platba do výše uvedeného termínu došla na účet školy, nikoliv byla odepsána z účtu plátce.

Přihlášení strávníka:

1/ Vyplnit přihlášku ( ke stažení na stránkách školy).

2/ Stáhnout aplikaci STRAVA.CZ- ve školní jídelně dostanete přihlašovací údaje do aplikace a odhlašování popř. přihlašování provádíte přímo v aplikaci. Postup je na stránkách školní jídelny..

3/ V případě mínusového stavu na kontě strávníka není možné stravu poskytnout.

5/ Odhlášení i přihlášení aktuálního dne je nejpozději do 7 hodin.

· Stravné je nutno hradit vždy na celý měsíc předem (není možné stravné na kalendářní měsíc platit ve více splátkách).

- Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno/přítomen v době výdeje stravy.

- Strávníkovi přihlášenému ke stravování na začátku školního roku se automaticky objednává strava z měsíce do měsíce, pokud jeho zákonný zástupce stravu neodhlásí. V době nemoci nebo jiné nepřítomnosti zákonný zástupce dítě odhlásí. Vše v aplikaci STRAVA.CZ.

- Při nezaplacení stravného v daném termínu nebude strávník na stravování od následujícího kalendářního měsíce přihlášen a bude vyloučen ze stravování až do zaplacení dlužné částky.

- Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen na vyučování nebo první den neplánované nepřítomnosti (neplánovanou nepřítomností je např. náhlé onemocnění). Oběd si může vyzvednout v jídelně do jídlonosiče jen první den nepřítomnosti. Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se ze stravování odhlásit. Při odběru do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady.

- Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

 

Ceny stravného od 1. 9. 2019

MŚ 3-6 LET

 

MŠ 7-10

 

Přesnídávka

  9,-

Přesnídávka

9,-

Oběd  

21,-

Oběd  

26,-

Svačina

  9,-

Svačina

   9,-