Jdi na obsah Jdi na menu

Dýchání se zvířátky

6. 3. 2020

CVIČÍME A DÝCHÁME SE ZVÍŘÁTKY.

publikováno na  www.rvp.cz

 Výzkumy prokázaly, že většina lidí dýchá příliš povrchně. Tím je tělo nedostatečně zásobeno kyslíkem, snižuje se látková výměna a následkem toho může docházet k poškození zdraví.
 

 REHABILITAČNÍ CVIKY A POLOHY 

1.         BALÓNEK
2.         MALÝ KRÁLÍČEK
3.         KRÁLÍČEK SPINKÁ
4.        VELKÁ KOBRA
5.         krokodýl
6.         GORILA
A)    STŘEDNÍ HRUDNÍ DÝCHÁNÍ
1.        KAPŘÍK
2.         PULEC
3.         LEV
4.         LUKOSTŘELEC
5.         KLOKAN
6.         ZAJÍČEK VE ZVÝŠENÉ POLOZE
B) HORNÍ HRUDNÍ DÝCHÁNÍ - PODKLÍČKOVÉ
1.         ZAJÍČEK SE PROTAHUJE
2.         TYGŘÍ DÝCHÁNÍ
 D) PLNÝ JÓGOVÝ DECH
 Spojíme všechny typy dechů v plynulou dechovou vlnu, tzv. jógový dech.Děti leží na zádech, nohy jsou pokrčeny, ruka j položena na bříšku, levá na hrudníku. Nadechujeme se od bříška směrem k hrudníku s výdechem zpět. I výdech se snažíme začínat od bříška. Vždy se snažíme o co nejhlubší výdech.
E) PROTIZÁCHVATOVÉ POLOHY
1.         KRÁLÍČEK ČTENÁŘ
2.         SPÍCÍ MIMINK                                                         
3.         KAPŘÍK SE OPALUJE                                                          
4.         KONÍK
F) RELAXAČNÍ POLOHY
1.         KAŠPÁREK                                                            
2.         KOŤÁTKO SPINKÁ                                                            
3.         SLABIKA „OM“

  Cvičení posiluje celý organizmus, je jakýmsi nabíjením tělesné energie.

Podrobné rozpracování systému cvičení je v jednotlivých třídách a je součástí školního vzdělávacího programu.
 

Obrazek

Charakteristika programu:

Tento projekt vznikl jako reakce na časté problémy dětí s respiračními onemocněními. Vychází z poznatků a zkušeností rehabilitačních pracovnic Lázní Jeseník, kde se tato sestava prováděla s dětskými pacienty za asistence rodičů.
Z tohoto nácviku vycházíme, je však více motivačně propojen a ucelen do jednoho celoročního bloku.
Život není možný bez dechu. Krátký a povrchní dech našemu tělu neprospívá, klidný hluboký a pomalý dech nám přináší zdraví.
Relaxační a rehabilitační cvičení je jednou z metod léčebné tělesné výchovy, která má důležitý význam při onemocnění pohybového aparátu a dýchacích cest. Obsahuje různá
tělesná, relaxační a dechová cvičení. Cviky jsou zaměřeny na správné držení těla a na správný stereotyp dýchání.
 
Cíl programu:
-         Cílem těchto specifických relaxačních, tělesných a dechových cvičení je to, že si děti postupně uvědomují dech a přirozeným způsobem ho prohlubují.
-         Pravidelným cvičením se postupně děti učí odstraňovat špatné dechové návyky a nahrazují je hlubokým uvolněným dýcháním.
-         Děti se naučí pracovat s bránicí, jako hlavním dýchacím svalem.
 
Záměr programu:
-         naučit děti způsob dýchání, tak aby měl vliv nejen na tělesné zdraví, ale také aby tato tělesná a dechová cvičení sloužila a pomáhala především v prevenci respiračních onemocnění.
-         podporujeme děti v uvědomování si vlastního těla, jeho základních částí, ale také vnitřních orgánů, jakými jsou plíce, srdce, bránice, děti si při cvičení uvědomují, jak tyto pracují a k čemu nám slouží.
-         pomocí hlubokého a klidného dýchání dokázaly uvolnit a to nejen ve svalové oblasti, ale také v oblasti psychické.
 
Časový rozsah:  v průběhu celého roku                Věková skupina:  3 – 7 let
 
Spolupráce s rodiči:
Nejideálnějším způsobem provádění těchto cviků je nácvik cvičení spolu s rodiči a následné procvičování v rodině i v mateřské škole.
Průběh těchto cvičení má svá specifika a tato musíme dodržovat, aby cvičení byla účinná
 
-         cvičební program je sestaven podle náročnosti spojení dechu a vytvoření cvičební polohy
-         cvičíme vždy v menších skupinách a s individuálním přístupem ke každému dítěti
-         jednotlivé cviky a rychlost provedení přizpůsobujeme možnostem a potřebám jednotlivých dětí
-         před samotným cvičením necháme děti vysmrkat a odkašlat si a zdůrazníme jim důležitost nádechu nosem a výdechu ústy
-         při cvičení využíváme různých poloh, ale zpočátku je vhodná poloha v leže na zádech s pokrčením dolních končetin, aby si děti uvolnily bederní páteř a břišní svaly
-         děti necháme nejprve volně dýchat asi 1 – 2 minuty, mají zavřené oči a ústa otevřená na velikost vajíčka
-         nádech je prováděn nosem a výdech ústy
-         v průběhu cvičení vedeme děti k prodlouženému výdechu, ale rytmus dýchání si dítě z větší části určuje samo
-         organismus si nastavuje dýchání v rytmu, který je pro tělo nejekonomičtější a nejméně energeticky náročné
-         dechové cviky začínáme výdechem nikoli nádechem a to proto, aby se plíce co nejvíce stáhly a dítě mohlo při nádechu přijmout co nejvíce vzduchu do spodních partií plic
-         při jednotlivých dechových cvicích provádíme nejprve výdech pro úplné vyprázdnění plic a pak hluboký nádech, nevýše však 3x